برای پیگیری سفارش خود، متنی مشابه متن زیر را به شماره موبایل ۰۹۱۸۷۵۳۴۵۸۰  پیامک کنید.

بنده آقای …………. هستم و مورخ …………مبلغ…………تومان را برای خرید

گوشی ……….به رنگ……….پرداخت کرده ام لطفا در مورد ارسال سفارش

و کد پیگیری پستی مرا مطلع کنید.

.